Payrolling

Payrolling

Bij payroll neemt De Speer Bouw en Techniek het juridisch werkgeverschap van u over.

Bij payroll neemt De Speer Bouw en Techniek het juridisch werkgeverschap van u over. Op papier zijn de medewerkers in dienst bij ons. Maar ze werken bij u op de werkvloer. U bespaart tijd, hebt minder rompslomp en loopt minder risico. En uw personeel is in zorgvuldige handen. U wilt immers alles voor hen goed geregeld hebben.

U werft zelf uw medewerkers, maakt afspraken over hun salaris en meldt ze bij ons aan. Daarna verzorgen wij alles: van arbeidscontract opstellen en salaris uitbetalen tot werkgeverslasten afdragen en verzuim begeleiden. Zo kunt u zich weer volledig richten op ondernemen.

Wat zijn de voordelen voor u als ondernemer:

 • Minder risico’s
 • Personeel hebben brengt risico’s en zorgen met zich mee. Zolang alles goed loopt, is er weinig aan de hand. Maar wat als er iets gebeurt? U moet bijvoorbeeld loon doorbetalen als een medewerker ziek wordt. Of riskeert boetes als bij een controle blijkt dat u de loonheffingen niet goed afdraagt. Als u met De Speer Bouw en Techniek samenwerkt, draagt u dit soort risico’s aan ons over. Een geruststellend idee.


 • Kosten besparing
 • De Speer Bouw en Techniek groeit! En daar doet u uw voordeel mee! Dankzij deze groei kunnen wij processen automatiseren en zaken voordeliger voor u inkopen en risico’s beter spreiden en opvangen. Daarom weten we zeker dat gebruikmaken van onze diensten gunstiger en goedkoper is dan dat u zelf alles regelt.


 • Duidelijke en Transparante prijsstructuur
 • Door te payrollen met De Speer Bouw en Techniek weet u vooraf precies hoe uw factuur er straks uitziet. U spreekt een factor met ons af en een salaris met uw medewerker. De factor dekt al uw personeelskosten: de verplichte (wettelijke) regelingen, risico's en verzekeringen. En zaken als pensioen, juridisch advies en administratie. Uw uurtarief = brutoloon x factor.


 • Professionele Verzuimzorg
 • Meldt een medewerker zich ziek? De Speer Bouw en Techniek neemt de zieke medewerker onder haar hoede. Een belangrijk onderdeel van de verzuimzorg is de Wet verbetering Poortwachter. Binnen de wettelijke kaders daarvan bieden wij maatwerk. We onderhouden contact met partijen als de arbodienst, bedrijfsarts en UWV. En ondersteunen u in het voeren van het re-integratietraject.


 • Flexibele contractvormen
 • Payrolling biedt u een oplossing als u meer flexibiliteit zoekt dan u zelf binnen de wettelijke kaders hebt. Zo mogen wij een uitzendcontract aanbieden. Deze contractsoort mag u zelf niet hanteren. Ook mogen wij volgens onze CAO 6 contracten in 4 jaar aanbieden. Als u zelf de werkgever bent, bent u beperkt tot 3 tijdelijke contracten in 2 jaar. Zo profiteert u dus dubbel van de flexibele mogelijkheden van De Speer Bouw en Techniek.


 • Één aanspreekpunt voor al uw personeelszaken
 • Regelt u zelf uw personeelszaken? Dan hebt u vaak te maken met verschillende bedrijven en contactpersonen. Denk aan een salarisadministrateur, accountant, de arbodienst, Belastingdienst en UWV. Bij De Speer Bouw en Techniek heeft u 1 aanspreekpunt voor al uw personeelszaken. Geen kastje-naar-de-muur praktijken. Wij helpen u deskundig op alle gebieden die werk-gerelateerd zijn. Wel zo overzichtelijk en efficiënt.

Wat nemen wij u uit handen?

 • Opstellen juridisch correcte arbeidsovereenkomst bij indiensttreding
 • Controle geldigheid identiteitsbewijs bij indiensttreding.
 • Tijdige signalering en afhandeling contactverlengingen.
 • De complete salarisadministratie d.w.z. salarisberekeningen, uitbetalen salaris, opstellen verstrekken loonstrook en jaaropgaaf, afdracht sociale lasten.
 • Correcte afhandeling uitdienstmelding.
 • Verzuimbegeleiding zieke medewerkers, contact onderhouden met alle partijen t.b.v. naleving Wet Poortwachter
 • Deskundig online support (telefonisch en online) voor vragen over werk gerelateerde zaken, toepassen cao, juridische kwesties Zowel voor uw medewerkers als u.
 • Bijhouden van de meest recente wet- en regelgeving m.b.t. arbeidsrecht en implementatie van deze regelgeving in de dagelijkse praktijk.
Dus bent u op zoek naar DE partner die u als ondernemer kan ondersteunen bij uw personeelsdiensten neem dan contact met ons op! Wij bieden u ondersteuning tegen een aantrekkelijk tarief! Samen maken we maatwerk afspraken over onze dienstverlening en zorgen we voor juridische zekerheid voor uw personeel.